Homestaffpeople

ENCIK MOHD HAFIDZ BIN MOHD AMAN

ENCIK MOHD HAFIDZ BIN MOHD AMAN
ENCIK MOHD HAFIDZ BIN MOHD AMAN
JA29 PENOLONG JURUTERA
Kluster Sains Gunaan dan Teknologi
Pejabat Pengurusan Makmal
AWARD

ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG

2020 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.