Homestaffpeople

Dr. HAFIZAH BINTI ZULKIPLI

Dr. HAFIZAH BINTI ZULKIPLI
Dr. HAFIZAH BINTI ZULKIPLI
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Pengurusan dan Teknologi
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.