Homestaffpeople

Dr. MOHD HAFIZAL BIN HANIPAH
Dr. MOHD HAFIZAL BIN HANIPAH
PENSYARAH KANAN (DS51)

Jabatan Senibina
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina

KETUA JABATAN (JARINGAN MASYARAKAT DAN PEMINDAHAN ILMU)
Pusat Hubungan Industri dan Masyarakat