Homestaffpeople

Dr. MOHD HAFIZAL BIN HANIPAH

Dr. MOHD HAFIZAL BIN HANIPAH
Dr. MOHD HAFIZAL BIN HANIPAH
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Teknologi Kejuruteraan Awam
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.