Homestaffpeople

ENCIK MOHD HAFIZ BIN BURHAN

ENCIK MOHD HAFIZ BIN BURHAN
ENCIK MOHD HAFIZ BIN BURHAN
N41 EKSEKUTIF
Pejabat Am
Pusat Inovasi dan Pengkomersilan
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.