Homestaffpeople

ENCIK MOHD HAFIZ BIN GHAZALI

ENCIK MOHD HAFIZ BIN GHAZALI
ENCIK MOHD HAFIZ BIN GHAZALI
DS45 FELO INDUSTRI
Jabatan Pengajian Teknologi
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.