Homestaffpeople

ENCIK MOHAMAD HAFIZ BIN JAMIL

ENCIK MOHAMAD HAFIZ BIN JAMIL
ENCIK MOHAMAD HAFIZ BIN JAMIL
JA29 PENOLONG JURUUKUR BAHAN
Pembangunan dan Penyenggaraan
Pejabat Pembangunan dan Penyenggaraan
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.