Homestaffpeople

DR. MUHAMMAD HAFIZUL AMIN BIN JIMAAIN

DR. MUHAMMAD HAFIZUL AMIN BIN JIMAAIN
DR. MUHAMMAD HAFIZUL AMIN BIN JIMAAIN
UG44 PEGAWAI PERGIGIAN
Bahagian Pergigian
Pusat Kesihatan Universiti
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.