Homestaffpeople

PROF. Ts. Dr. HAIRULNIZAM BIN MAHDIN
PROF. Ts. Dr. HAIRULNIZAM BIN MAHDIN
PROFESOR (VK7)

Jabatan Keselamatan Maklumat dan Teknologi Web
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat

PENYELIDIK UTAMA
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat