Homestaffpeople

PROF. Ts. Dr. HAIRULNIZAM BIN MAHDIN
PROF. Ts. Dr. HAIRULNIZAM BIN MAHDIN
PROFESOR (VK7)
TIMBALAN DEKAN (PENYELIDIKAN, PEMBANGUNAN & PENERBITAN)
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat