Homestaffpeople

Ts. MOHD HAIRWAN BIN MD NOR

Ts. MOHD HAIRWAN BIN MD NOR
Ts. MOHD HAIRWAN BIN MD NOR
DV47 JURUTERA PENGAJAR
Jabatan Pengajian Teknologi
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.