Homestaffpeople

ENCIK MOHD HAIZAT BIN BAHARI

ENCIK MOHD HAIZAT BIN BAHARI
ENCIK MOHD HAIZAT BIN BAHARI
JA29 PENOLONG PEGAWAI SENIBINA
Teknologi Kejuruteraan Awam dan Teknologi Kejuruteraan Kimia
Pejabat Pengurusan Makmal
AWARD

ANUGERAH TAAT SETIA

2017 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.