Homestaffpeople

ENCIK ABDUL HALIM BIN ABDUL RAHMAN

ENCIK ABDUL HALIM BIN ABDUL RAHMAN
ENCIK ABDUL HALIM BIN ABDUL RAHMAN
VU7 PENDAFTAR/ KETUA PEGAWAI OPERASI
Pejabat Am
Pejabat Pendaftar
AWARD

ANUGERAH TAAT SETIA

2021 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.