Homestaffpeople

Ts. MOHD HAMIM BIN SANUSI @ IKHSAN

Ts. MOHD HAMIM BIN SANUSI @ IKHSAN
Ts. MOHD HAMIM BIN SANUSI @ IKHSAN
DV44 JURUTERA PENGAJAR
Jabatan Kejuruteraan Elektrik
Pusat Pengajian Diploma
AWARD

ANUGERAH KHAS PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

2017 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.