Homestaffpeople

PROF. MADYA Dr. LUKMAN HANIF BIN MUHAMMAD AUDAH
PROF. MADYA Dr. LUKMAN HANIF BIN MUHAMMAD AUDAH
PROFESOR MADYA (DS54)
TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA)
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik