Homestaffpeople

Dr. NORHANIFAH BINTI MURLI

Dr. NORHANIFAH BINTI MURLI
Dr. NORHANIFAH BINTI MURLI
DS52 PENSYARAH KANAN
Jabatan Multimedia
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
AWARD

ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG

2016 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.