Homestaffpeople

Dr. FARIDAH HANIM BINTI MOHD NOH

Dr. FARIDAH HANIM BINTI MOHD NOH
Dr. FARIDAH HANIM BINTI MOHD NOH
DS52 PENSYARAH KANAN
Jabatan Teknologi Kejuruteraan Elektrik
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
AWARD

SILVER AWARD

2022 NATIONAL INNOVATION & INVENTION COMPETITION 2022

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.