Homestaffpeople

ENCIK MUHAMMAD HARIZ BIN MOHD KHALID

ENCIK MUHAMMAD HARIZ BIN MOHD KHALID
ENCIK MUHAMMAD HARIZ BIN MOHD KHALID
N29 PENOLONG PEGAWAI TADBIR
Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.