Homestaffpeople

ENCIK HAZERUL BIN HARUNSJAH

ENCIK HAZERUL BIN HARUNSJAH
ENCIK HAZERUL BIN HARUNSJAH
FT19 JURUTEKNIK KOMPUTER
Bahagian Fasiliti & Sokongan ICT
Pusat Teknologi Maklumat
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.