Homestaffpeople

PROF. Ir. Ts. Dr. MOHD HAZIMAN BIN WAN IBRAHIM
PROF. Ir. Ts. Dr. MOHD HAZIMAN BIN WAN IBRAHIM
PROFESOR (VK7)
DEKAN
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina