Homestaffpeople

PROF. Ir. Ts. Dr. MOHD HAZIMAN BIN WAN IBRAHIM

PROF. Ir. Ts. Dr. MOHD HAZIMAN BIN WAN IBRAHIM
PROF. Ir. Ts. Dr. MOHD HAZIMAN BIN WAN IBRAHIM
VK7 PROFESOR
Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
AWARD

ANUGERAH JASA BAKTI

2012 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.