Homestaffpeople

ENCIK MUHAMMAD HAZIM BIN ZAINAL RASHID

ENCIK MUHAMMAD HAZIM BIN ZAINAL RASHID
ENCIK MUHAMMAD HAZIM BIN ZAINAL RASHID
JA29 PENOLONG JURUTERA
Bahagian Awam
Pejabat Pembangunan dan Penyenggaraan
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.