Homestaffpeople

Ts. Dr. MOHD HEZRI BIN MOHD LWI @ MOKHTAR

Ts. Dr. MOHD HEZRI BIN MOHD LWI @ MOKHTAR
Ts. Dr. MOHD HEZRI BIN MOHD LWI @ MOKHTAR
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Teknologi Kejuruteraan Elektrik
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
AWARD

ANUGERAH KHAS PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

2019 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.