Homestaffpeople

ENCIK MOHD HISYAM BIN NAWAWI

ENCIK MOHD HISYAM BIN NAWAWI
ENCIK MOHD HISYAM BIN NAWAWI
FA29 PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT
Bahagian Infrastruktur & Keselamatan ICT
Pusat Teknologi Maklumat
AWARD

ANUGERAH KHAS PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

2021 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.