Homestaffpeople

ENCIK MOHD HIZWAN BIN YAHYA

ENCIK MOHD HIZWAN BIN YAHYA
ENCIK MOHD HIZWAN BIN YAHYA
U29 PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN
Bahagian Kesihatan Persekitaran
Pusat Kesihatan Universiti
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.