Homestaffpeople

ENCIK MUHAMMAD IEZAL BIN ABDUL GANI

ENCIK MUHAMMAD IEZAL BIN ABDUL GANI
ENCIK MUHAMMAD IEZAL BIN ABDUL GANI
N29 PENOLONG PEGAWAI TADBIR
Pejabat Am
Pejabat Penolong Naib Canselor (Strategik dan Kualiti)
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.