Homestaffpeople

Ts. MUHAMMAD IQBAL BIN SARMAN

Ts. MUHAMMAD IQBAL BIN SARMAN
Ts. MUHAMMAD IQBAL BIN SARMAN
J41 JURUTERA
Bahagian Elektrik
Pejabat Pembangunan dan Penyenggaraan
AWARD

ANUGERAH JASA BAKTI

2018 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.