Homestaffpeople

PROF. Ir. Ts. Dr. MOHD IRWAN BIN JUKI
PROF. Ir. Ts. Dr. MOHD IRWAN BIN JUKI
PROFESOR (VK7)

Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina

MENJALANKAN TUGAS (DEKAN)
Pusat Pengajian Siswazah