Homestaffpeople

PROF. Ir. Ts. Dr. MOHD IRWAN BIN JUKI
PROF. Ir. Ts. Dr. MOHD IRWAN BIN JUKI
PROFESOR (VK7)
Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina