Homestaffpeople

PROF. Ir. Ts. Dr. MOHD IRWAN BIN JUKI

PROF. Ir. Ts. Dr. MOHD IRWAN BIN JUKI
PROF. Ir. Ts. Dr. MOHD IRWAN BIN JUKI
VK7 PROFESOR
Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
AWARD

ANUGERAH TAAT SETIA

2020 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.