Homestaffpeople

ENCIK IRWAN BIN MOHD SHAFIE

ENCIK IRWAN BIN MOHD SHAFIE
ENCIK IRWAN BIN MOHD SHAFIE
H19 PEMBANTU KEMAHIRAN
Pembangunan dan Penyenggaraan
Pejabat Pembangunan dan Penyenggaraan
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.