Homestaffpeople

PROF. Ts. Dr. ISHAK BIN BABA

PROF. Ts. Dr. ISHAK BIN BABA
PROF. Ts. Dr. ISHAK BIN BABA
VK7 PROFESOR
Jabatan Pendidikan Vokasional
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
AWARD

ANUGERAH TAAT SETIA

2014 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.