Homestaffpeople

ENCIK MOHAMMAD ISMAEL BIN MIZAD

ENCIK MOHAMMAD ISMAEL BIN MIZAD
ENCIK MOHAMMAD ISMAEL BIN MIZAD
N11 PEMBANTU OPERASI
Bahagian Pentadbiran dan Kewangan
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi
AWARD

ANUGERAH JASA BAKTI

2018 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.