Homestaffpeople

PROF. Dr. ISMAIL BIN ABDUL RAHMAN

PROF. Dr. ISMAIL BIN ABDUL RAHMAN
PROF. Dr. ISMAIL BIN ABDUL RAHMAN
DS53 PENSYARAH SANJUNG
Jabatan Senibina
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
AWARD

ANUGERAH TAAT SETIA

2016 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.