Homestaffpeople

ENCIK MOHD IZAR BIN MUSTARI

ENCIK MOHD IZAR BIN MUSTARI
ENCIK MOHD IZAR BIN MUSTARI
N41 PENOLONG PENDAFTAR
Bahagian Pentadbiran
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
AWARD

ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG

2017 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.