Homestaffpeople

Ts. Dr. IZUAN AMIN BIN ISHAK
Ts. Dr. IZUAN AMIN BIN ISHAK
PENSYARAH KANAN (DS51)

Jabatan Teknologi Kejuruteraan Mekanikal
Fakulti Teknologi Kejuruteraan

FELO KOLEJ KEDIAMAN
Pusat Perumahan Pelajar
PENYELIDIK BERSEKUTU
Institut Kejuruteraan Integrasi
PENYELIDIK BERSEKUTU
Institut Kejuruteraan Integrasi
PENYELIDIK UTAMA
Fakulti Teknologi Kejuruteraan