Homestaffpeople

Dr. JABBAR AL-FATTAH BIN YAHAYA

Dr. JABBAR AL-FATTAH BIN YAHAYA
Dr. JABBAR AL-FATTAH BIN YAHAYA
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Kejuruteraan Elektrik
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.