Homestaffpeople

ENCIK JAI BIN KEMALOK

ENCIK JAI BIN KEMALOK
ENCIK JAI BIN KEMALOK
N11 PEMBANTU OPERASI
Jabatan Teknologi dan Warisan
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.