Homestaffpeople

ENCIK JEFRI BIN AHMAD

ENCIK JEFRI BIN AHMAD
ENCIK JEFRI BIN AHMAD
N32 PENOLONG PEGAWAI TADBIR KANAN (TBK)
Pejabat Am
Pusat Teknousahawan Universiti
AWARD

ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG

2019 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.