Homestaffpeople

PROF. MADYA Dr. KAHIROL BIN MOHD SALLEH

PROF. MADYA Dr. KAHIROL BIN MOHD SALLEH
PROF. MADYA Dr. KAHIROL BIN MOHD SALLEH
DS54 PROFESOR MADYA
Jabatan Ikhtisas Pendidikan Dan Siswazah
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
AWARD

ANUGERAH KHAS PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

2016 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.