Homestaffpeople

PROF. Ts. Dr. MOHD KAMARULZAKI BIN MUSTAFA

PROF. Ts. Dr. MOHD KAMARULZAKI BIN MUSTAFA
PROF. Ts. Dr. MOHD KAMARULZAKI BIN MUSTAFA
VK7 PROFESOR
Panel Bidang Fizik
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi
AWARD

ANUGERAH KECEMERLANGAN IPT MUAR PERKASA 2030

2022 MAJLIS DAERAH MUAR

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.