Homestaffpeople

PROF. MADYA Ir. Ts. Gs. Dr. KARTHIGESU A/L NAGARAJOO

PROF. MADYA Ir. Ts. Gs. Dr. KARTHIGESU A/L NAGARAJOO
PROF. MADYA Ir. Ts. Gs. Dr. KARTHIGESU A/L NAGARAJOO
DS54 PROFESOR MADYA
Jabatan Teknologi Kejuruteraan Pengangkutan
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
AWARD

ANUGERAH JASA BAKTI

2013 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.