Homestaffpeople

PROF. MADYA Ir. Ts. Gs. Dr. KARTHIGESU A/L NAGARAJOO
PROF. MADYA Ir. Ts. Gs. Dr. KARTHIGESU A/L NAGARAJOO
PROFESOR MADYA (DS54)
Jabatan Teknologi Kejuruteraan Pengangkutan
Fakulti Teknologi Kejuruteraan