Homestaffpeople

ENCIK KASIM BIN SEBLI

ENCIK KASIM BIN SEBLI
ENCIK KASIM BIN SEBLI
JA36 PENOLONG JURUTERA KANAN
Pengurusan Makmal
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
AWARD

ANUGERAH KHAS PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

2016 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.