Homestaffpeople

PROF. MADYA Dr. KAVIKUMAR S/O JACOB

PROF. MADYA Dr. KAVIKUMAR S/O JACOB
PROF. MADYA Dr. KAVIKUMAR S/O JACOB
DS53 PROFESOR MADYA
Panel Bidang Matematik
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi
AWARD

RESEARCH & INNOVATIVE TECHNOLOGY COMPETITION - (RITEC 2021)

2021 SILVER

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.