Homestaffpeople

PROF. MADYA Ir. Dr. MOHD KHAIDIR BIN ABU TALIB
PROF. MADYA Ir. Dr. MOHD KHAIDIR BIN ABU TALIB
PROFESOR MADYA (DS54)

Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina

PENYELIDIK UTAMA
Institut Kejuruteraan Integrasi