Homestaffpeople

ENCIK KHAIRUL AKMAL RAHIMI BIN AHMAD KAMIL

ENCIK KHAIRUL AKMAL RAHIMI BIN AHMAD KAMIL
ENCIK KHAIRUL AKMAL RAHIMI BIN AHMAD KAMIL
N41 PENOLONG PENDAFTAR
Jabatan Kerjaya Pelajar
Pusat Kemajuan Kerjaya dan Alumni
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.