Homestaffpeople

HJ. ABD KHALIL BIN ABD RAHIM

HJ. ABD KHALIL BIN ABD RAHIM
HJ. ABD KHALIL BIN ABD RAHIM
DV41 JURUTERA PENGAJAR
Jabatan Kejuruteraan Mekanikal
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
AWARD

RESEARCH & INNOVATIVE TECHNOLOGY COMPETIITON (RITEC 2021) - DESIGN OF BANANA SLICING MACHINE - (GOLD AWARD)

2021 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.