Homestaffpeople

ENCIK KHAIRUL ANUAR BIN MENHAT

ENCIK KHAIRUL ANUAR BIN MENHAT
ENCIK KHAIRUL ANUAR BIN MENHAT
FA32 PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT KANAN (TBK)
Bahagian Teknologi Pendigitalan
Pusat Teknologi Maklumat
AWARD

ANUGERAH JASA BAKTI

2015 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.