Homestaffpeople

ENCIK MOHAMMAD KHIDHIR BIN MOHD SHARIF

ENCIK MOHAMMAD KHIDHIR BIN MOHD SHARIF
ENCIK MOHAMMAD KHIDHIR BIN MOHD SHARIF
JA29 PENOLONG JURUTERA
Teknologi Kejuruteraan Mekanikal dan Pengangkutan
Pejabat Pengurusan Makmal
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.