Homestaffpeople

ENCIK AHMAD KHIRUL NIZAM BIN ALI

ENCIK AHMAD KHIRUL NIZAM BIN ALI
ENCIK AHMAD KHIRUL NIZAM BIN ALI
N44 PENOLONG PENDAFTAR KANAN
Bahagaian Kepimpinan dan Sahsiah Pelajar
Pejabat Hal Ehwal Pelajar
AWARD

ANUGERAH JASA BAKTI

2017 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.