Homestaffpeople

Dr. KHUNESWARI A/P P GOPAL PILLAY

Dr. KHUNESWARI A/P P GOPAL PILLAY
Dr. KHUNESWARI A/P P GOPAL PILLAY
DS51 PENSYARAH KANAN
Panel Bidang Statistik
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi
AWARD

ANUGERAH JASA BAKTI

2021 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.