Homestaffpeople

Tc. MOHAMAD KHUZAINI BIN MOHD ISMAIL
Tc. MOHAMAD KHUZAINI BIN MOHD ISMAIL
PENOLONG JURUUKUR BAHAN KANAN (JA36)
Bahagian Kontrak
Pejabat Pembangunan dan Penyenggaraan