Homestaffpeople

Tc. MOHAMAD KHUZAINI BIN MOHD ISMAIL

Tc. MOHAMAD KHUZAINI BIN MOHD ISMAIL
Tc. MOHAMAD KHUZAINI BIN MOHD ISMAIL
JA36 PENOLONG JURUUKUR BAHAN KANAN
Bahagian Kontrak
Pejabat Pembangunan dan Penyenggaraan
AWARD

ANUGERAH JASA BAKTI

2021 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.