Homestaffpeople

ENCIK MOHD KUZAIRI BIN MD YUSOF

ENCIK MOHD KUZAIRI BIN MD YUSOF
ENCIK MOHD KUZAIRI BIN MD YUSOF
H19 PEMBANTU KEMAHIRAN
Pengurusan Makmal
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.