Homestaffpeople

Dr. NORKHAIROLIZAH BINTI HAMZAH
Dr. NORKHAIROLIZAH BINTI HAMZAH
PENSYARAH KANAN (DS51)

Jabatan Ikhtisas Pendidikan Dan Siswazah
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional

PENYELIDIK UTAMA
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional