Homestaffpeople

Dr. NORKHAIROLIZAH BINTI HAMZAH

Dr. NORKHAIROLIZAH BINTI HAMZAH
Dr. NORKHAIROLIZAH BINTI HAMZAH
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Ikhtisas Pendidikan Dan Siswazah
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.