Homestaffpeople

PROF. Sr. Ts. Dr. LOKMAN HAKIM BIN ISMAIL

PROF. Sr. Ts. Dr. LOKMAN HAKIM BIN ISMAIL
PROF. Sr. Ts. Dr. LOKMAN HAKIM BIN ISMAIL
VU6 TIMBALAN NAIB CANSELOR
Jabatan Senibina
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
AWARD

ANUGERAH TAAT SETIA

2020 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.